BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA9 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 4.8 GB liên tục 6 tháng
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 450.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA9 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Chỉ dành cho sim 4G
  • Mỗi tháng nhận 7GB liên tục trong 6 tháng

12TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA9 12TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 4.8GB liên tục trong 12 Tháng
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 900.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA9 12TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 7 GB liên tục trong 12 Tháng
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối